Gifts

OH GOD SORRY I HAVEN’T UPDATED THIS. IT TAKES TIME AND MEMORY SPACE TO KEEP UPLOADING STUFF HERE, SO IT’D BE MORE PRACTICAL TO MOVE GIFTS ELSEWHERE, LIKE TO A TUMBLR OR SOMETHING;;;

Enviquesse @ DA

.

.

Karin-Sawada @ DA

.

.

.

xCATSx @ DA

.

.

.

CreYosKip382 @ DA

.

.

.

LuminaWolf @ DA

.

animeaves @ DA

.

.

.

VividGrim @ DA

.

.

soniclover9899 @ DA

.

.

.

xR3N4x @ DA

.

.

.

neko-romancer @ DA

.

.

.

GenoWhirl24 @ DA

.

.

.

SayokoHattori @ DA

.

.

Firenzia-Aria @ DA

.

.

TheWordIsBravery @ DA

main account

.

.

SuperiorLemon @ DA

.

.

.

ShadowMoss @ DA

.

.

.

strawberryshake1-2 @ DA

.

.

.

SayokoHattori @ DA

.

.

.

Randomzzz @ DA

.

.

.

brooke9000 @ DA

.

.

.

SaitoKeita @ DA

.

.

nickygirl1097 @ DA

.

.

.

Hime-Takamura @ DA

.

.

.

ThatlooserLulu @ DA

.

.

.

KiaRawr @ DA

.

.

.

leafdust @ DA

.

.

gaaragirl654321 @ DA

.

.

.

SpiderMimi @ DA

.

.

.

LovelySilversky @ DA

.

.

.

Hatuntun

.

.

.

Outai-Okami @ DA

.

.

the-Blurple-Mage @ DA

.

.

.

yshoulditellu @ DA

.

.

.

ninja-freak13 @ DA

.

.

MsEmerald7 @ DA

.

.

lGeminilxlWindl @ DA

.

.

brooke9000 @ DA

.

.

.

Azalee @ here

.

.

.

Cypherphoenix @ DA

.

.

XxR10T-StaRxX @ DA

.

.

.

GUILTplz @ DA

.

.

.

soniclover9899 @ DA

.

.

.

XxR10T-StaRxX @ DA

.

.

.

XxR10T-StaRxX @ DA

.

.

.

CutieGreenToonLink @ DA

.

.

suicunedragon @ DA

.

.

.

joyblazer905 @ DA

.

.

Mechadrago @ DA

.

.

.

Aione-chan @ DA

.

.

.

Winnie-Beatles @ DA

.

.

.

Lati-CA @ DA

.

.

.

Hatuntun @ DA

.

.

yuki2189 @ DA

.

.

Jugum @ DA

.

.

.

lilacbird @ DA

.

.

.

Katfuzzmunchkin @ DA

video @ YouTube

.

Jugum @ DA

.

.

.

BunBunRoll @ DA

.

.

Gato @ here

.

.

Miraje-Nocturne @ DA

.

.

.

YahIJustLoveDragons @ DA

.

.

.

Kitsunefurryfox @ DA

.

.

.

shihfu @ DA

.

.

.

kurobeastix @ DA

.

.

.

ky-nim @ DA

.

.

.

Gekka @ here

.

.

.

i-says-hi @ DA

.

.

.

daisuke-matsuda @ DA

.

.

.

mrglassesman @ DA

.

.

.

Marecki @ DA

.

.

Ophelia @ DA

.

.

.

FANFICS

In Monochrome [part 1] by Pyrosprite

Rated: PG // N, Black

Pressure by Xalts

Rated: PG // N, Black

I’m Sorry by Ombreon

Rated: PG // Elesa, Arti

FRILLS. by Lilikoi

Rated: NC-17 // N x Black

Third Time Does The Trick by XxR10T-StaRxX

Rated: PG // Black x N

I Can’t Get Close To You by XxR10T-StaRxX

Rated: PG // Kcalb/Black x N

Ghosts (drabble) by Lilikoi

Rated: G // N x Black

Quiet (drabble) by Lilikoi

Rated: G // Black x N

Joy to the World by shadowfox

Rated: PG // Jesus x Joy

Advertisement